Ważne terminy i warunki uczestnictwa

Ważne terminy:

31.05.2019 – Zgłoszenie udziału z referatem/posterem

31.05.2019 – Wraz ze zgłoszeniem udziału należy przesłać streszczenia referatu/posteru w j. polskim i angielskim, każde o objętości 200–250 słów, do umieszczenia w materiałach konferencyjnych.

15.08.2019 – Zgłoszenie udziału bez referatu/posteru

15.08.2019 – Wniesienie opłaty konferencyjnej

Aby wziąć udział w konferencji, należy przesłać zgłoszenie udziału oraz uiścić opłatę konferencyjną.

Opłata konferencyjna wynosi 2 600,00 PLN, płatna przelewem na rachunek:

Instytut Obróbki Plastycznej

ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań

Santander Bank Polska S.A.

nr 84 1090 1346 0000 0000 3400 0296

z dopiskiem: KONTECH 2019 oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty: 2 noclegów w pokoju 1-osobowym (18/19 i 19/20 września 2019 r.), wyżywienia, imprez towarzyszących, materiałów konferencyjnych i inne koszty organizacyjne.

Organizatorzy zapewniają:

– materiały konferencyjne (zeszyt streszczeń referatów i posterów),

– nocleg w pokoju 1-osobowym 18/19 i 19/20 września 2019 r.,

– posiłki i serwis kawowy podczas trwania konferencji,

– stojaki na postery o wymiarze 90×110 cm oraz miejsce dla ekspozycji roll-upów,

– możliwość publikacji tekstu wygłoszonego referatu w czasopiśmie „Obróbka Plastyczna Metali” (http://czasopismo.inop.poznan.pl,  po przejściu procedury recenzowania.

Organizatorzy umożliwiają także udział w charakterze Partnera Wydarzenia