Ważne terminy

Zgłoszenie udziału z posterem – 31.05.2016 r.

Wraz ze zgłoszeniem udziału, do 31.05.2016 r. należy przesłać streszczenia posteru w j. polskim i angielskim, każde o objętości 200–250 słów, celem umieszczenia ich w materiałach konferencyjnych.

Zgłoszenie udziału bez posteru – 30.06.2016 r.

Uiszczenie opłaty konferencyjnej – 30.06.2016 r.