Program szczegółowy

Zgłoszone referaty:

1.„The use of optical methods for surface topography inspection” (M. Wieczorowski, M. Bigerelle, G. LeGoic)

2. „Metrological approach to Industry 4.0” (M. Wieczorowski, A. Pereira, T. Mathia, C. Brown)

3. „Problemy i rozwiązania w zakresie skalowania technologii spiekania wspomaganego polem elektrycznym” (A. Laptev)

4. „New technologies to obtain materials with ultrafine-grained structure by Severe Plastic Deformation” (E. Panin)

5. „Ductile failure of metals under isothermal multiaxial stress states” (J. Petruška, F. Sebek, P. Kubik)

6. „Wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne stopu AlMg3 w procesie SPD (powtarzalnej obróbki plastycznej) przy użyciu metody DRECE” (S. Rusz)

7. „Własności wytrzymałościowe i struktura stopu CuCrZr poddanego niskotemperaturowemu wyciskaniu metodą KOBO i obróbce cieplnej” (P. Ostachowski)

8. „Niskotemperaturowy proces wyciskania metodą KOBO trudnoodkształcalnych stopów lekkich w postaci frakcji rozdrobnionych i litych” (W. Bochniak, A. Korbel, P. Ostachowski, M. Łagoda)

9. „Właściwości mechaniczne i biologiczne powłok HA/CuNp otrzymywanych metodą próżniowego natryskiwania” (J. Sulej-Chojnacka)

10. „Kształtowanie aluminiowych łączników do zastosowań w budowie nadwozi pojazdów specjalnych” (S. Szkudelski)

11. „Materiały kompozytowe na bazie tytanu wytwarzane metodą SPS o wysokiej twardości i odporności na zużycie” (D. Garbiec)

12. „Kształtowanie cienkościennych profili o zmiennym przekroju z zastosowaniem podgrzewania laserem diodowym” (T. Gądek)

13. „Construction of a new radial shear mill by the simulation modeling” (E.A. Tussupkaliyeva, Е.Z. Nugman, U.D.Angarbekov)

14. „Development of a microprocessor control system of a new radial-shift mill for pressing bars and wires from metals and alloys” (S.A. Mashekov, A.S. Mashekova, U.D. Angarbekov)

15. „Strukturalne aspekty odkształcenia plastycznego materiałów w procesach SPD” (M.B. Jabłońska)

16. „Porównanie wytrzymałości słupków B wykonanych ze stopu aluminium 7075 i ze stali Mn22B5” (Z. Gronostajski)

17. „Processing and properties of ultrafine grained plates” (M. Lewandowska)

18. „Odkształcanie w procesie ciągłego wyciskania na kole (CRE) stopu magnezu AZ31” (W.Szymański)

Zgłoszone postery:

1.„Study of technology for ultrafine-grained materials for usage as materials in nuclear power” (S. Lezhnev)

2. „Wpływ złomu obiegowego stopów magnezu na strukturę i własności profili wyciskanych ze stopu AZ61” (K. Remsak)

3. „Kształtowanie właściwości użytkowych łuków rurowych ze stali P92 wytwarzanych w procesie gięcia z lokalnym nagrzewaniem indukcyjnym” (M. Cieśla)

4. „Wpływ stopnia przerobu plastycznego na strukturę i właściwości mechaniczne stali konstrukcyjnych” (E. Hadasik)

5. „Experimental and numerical investigations of metal plastic flow with influence of a die roughness” (K. Mogielnicki)

6. „Unikatowy pierścień stalowy specjalnego przeznaczenia o regulowanych właściwościach eksploatacyjnych” (A. Krawczyk, S. Polak, J. Borowski, T. Gądek, T. Drenger, M. Majewski)

7. „Wytwarzanie i własności nanoziarnistych wyrobów z tytanu (Grade 2)” (M. Łagoda, W. Bochniak, A. Korbel, P. Ostachowski)

8. „Wyciskanie metodą CRE drutów ze stopu AlSi7 o średnicy 2 mm” (W. Szymański)