Program szczegółowy

ŚRODA 21.09.2016

12.00-14.00 Rejestracja Uczestników
13.30-15.00 Obiad
15.00-16.40 Sesja plenarna I: Advanced engineering materials and investigation of them. Part A
Przewodniczą:
Prof. Wolfram Scharff – IfU Diagnostic Systems GmbH, Lichtenau, Niemcy
Prof. Zbigniew Pater – Politechnika Lubelska, Lublin
15.00-15.10 Powitanie Uczestników
Prof. Hanna Wiśniewska-Weinert – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
15.10-15.25 Influence of the forming tool parameters on the grain refinement in non-ferrous metals by SPD process
Prof. Stanislav Rusz - VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
15.25-15.40 Modern methods and equipment for optical process control of plasma processes
Prof. Wolfram Scharff - IfU Diagnostic Systems GmbH, Lichtenau, Germany

15.40-15.55 Ultrasonic diagnostic imaging research: New generation of high resolution acoustical imaging technique for material characterization and NDT in automotive and aircraft manufacturing
Prof. Roman Maev – University of Windsor, Kanada
15.55-16.10 Modeling as a tool for understanding and improvement of Spark Plasma Sintering technique
Prof. Alexander Laptev - Forschungszentrum Jülich GmbH, Institute of Energy and Climate Research, Jülich, Germany

16.10-16.25 Processing map of 9% Chromium Steel P91
Prof. Jiří Kliber - VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
16.25-16.40 Dyskusja
16.40-17.00 Przerwa kawowa
17.00-18.30 Sesja plenarna II: Advanced engineering materials and investigation of them. Part B
Przewodniczą:
Prof. Stanislav Rusz – VŠB – Technical University of Ostrava, Republika Czeska
Prof. Zbigniew Gronostajski – Politechnika Wrocławska, Wrocław
17.00-17.15 Development of a new WC-CrFe cemented carbide processed by field-assisted sintering techniques
Dr eng. Andrea García-Junceda - IMDEA Materials Institute, Madrid Institute for Advanced Studies of Materials, Madrid, Spain

17.15-17.30 Materiałowe i technologiczne kierunki rozwoju w przetwórstwie proszków metali
Prof. Stefan Szczepanik - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
17.30-17.45 Advanced powder forging and sintering technologies of components manufacturing
Prof. Volf Leshchynsky - Instytut Obróbki Plastycznej Poznań

17.45-18.00 Otrzymywanie i właściwości litych stopów na bazie magnezu o ultra drobno ziarnistej mikrostrukturze
Prof. Mieczysław Jurczyk - Politechnika Poznańska, Poznań
18.00-18.15 New explosive deformation and coating techniques and applications
Prof. Mykhaylo V. Zagirnyak - Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine
18.15-18.30 Dyskusja
19.30-20.00 Koncert kameralny
Ksenia Shaushyshvili – sopran
20:15-01:00Uroczysta kolacja

 

CZWARTEK 22.09.2016

07.30-08.30 Śniadanie
08.30-15.00 Zwiedzanie firmy Albatros Aluminium w Wałczu
(ok. 70 km od Mierzęcina)
12.00-13.30 Obiad
15.30-16.45 Sesja plenarna III: Advanced metal forming technologies - Demonstrator+
Przewodniczą:
Prof. Leopold Berkowski – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
Prof. Marcin Knapiński – Politechnika Częstochowska, Częstochowa
15.30-15.45 Walcowanie śrubowo-klinowe
Prof. Zbigniew Pater – Politechnika Lubelska, Lublin
15.45-16.00 Kształtowanie blach ze stopu aluminium 7xxx
Prof. Zbigniew Gronostajski – Politechnika Wrocławska, Wrocław
16.00-16.15 Ocena odkształcalności i zgrzewalności
wysokoskładnikowych stopów AlMg w procesie wyciskania
Prof. Dariusz Leśniak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie
16.15-16.30 Właściwości wytrzymałościowe wyciskanych profili ze stopów AlMg
Dr inż. Jacek Borowski – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
16.30-16.45 Dyskusja (kawa)
17.00-18.20 Sesja Jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy w Instytucie Obróbki Plastycznej prof. Leopolda Berkowskiego (kawa)
18.20-19.20 Sesja posterowa (kawa)
Spotkanie projektowe dotyczące projektu EXALU5000 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx”
19.30-24.00 Kolacja grillowa z atrakcjami

 

PIĄTEK 23.09.2016

07.30-10.30 Śniadanie (wyjazd uczestników)