Podsumowanie

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTECH pt. „Advanced Forming Technologies and Nanostructured Materials”, która odbyła się w dniach 18–20.09.2019 r. w Opalenicy gościła 83 uczestników. Konferencja objęta została Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wydarzenie było okazją do promocji wiedzy oraz do wymiany doświadczeń między przedstawicielami przemysłu i nauki stosowanej, w międzynarodowym gronie osób biorących udział w imprezie. Sukces konferencji to zasługa organizatora – ŁUKASIEWICZA – INOP, Partnerów Wydarzenia – firm: Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o., Albatros Aluminium Sp. z o.o. i ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz uczestników – przedstawicieli 23 instytucji nauki i 12 przedsiębiorstw przemysłowych. Wygłoszone zostały 23 referaty, w tym 11 przez uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe. Podczas sesji plakatowej zaprezentowano 17 posterów, spośród których komisja konkursowa wybrała 3 najciekawsze prace:

  • 1 miejsce zdobył plakat pt. „ Study of technology for ultrafine-grained materials for usage as materials in nuclear power” (autorzy: Abdrakhman Naizabekov, Alexandr Arbuz, Sergey Lezhnev, Evgeniy Panin);
  • 2 miejsce zdobył plakat pt. „Nanocząstki cementytu i ich wpływ na własności stali C45” (autor: Jerzy Stodolny);
  • 3 miejsce zdobył plakat pt. „Unikatowy pierścień stalowy specjalnego przeznaczenia o regulowanych właściwościach eksploatacyjnych” (autorzy: Aleksandra Krawczyk, Sławomir Polak, Jacek Borowski, Tomasz Gądek, Tadeusz Drenger, Marcin Majewski).

Dla ŁUKASIEWICZA – INOP konferencja miała szczególne znaczenie, gdyż połączona była z obchodami Jubileuszu 70-lecia Instytutu. Podczas Sesji Jubileuszowej Dyrektor ŁUKASIEWICZA – INOP, dr inż. Stanisław Ziółkiewicz, złożył podziękowania za współpracę oraz przyjął wiele gratulacji i życzeń. Sesję Jubileuszową zaszczycili swoją obecnością m.in. Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju – Pan Marcin Kraska, przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Pan Krzysztof Zaręba oraz liczni Dyrektorzy Instytutów Sieci Łukasiewicz. Uroczystą kolację uświetnił recitalowo-koncertowy występ poznańskiego harfisty Michała Zatora. Wszystkim, którzy uczestniczyli w konferencji KONTECH, dzieląc z ŁUKASIEWICZEM – INOP radość świętowania Jubileuszu, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.