Organizator i sekretariat konferencji

Organizator:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej
ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań
tel.: 61 657 05 55, fax: 61 657 07 21
e-mail: inop@inop.poznan.pl
www.inop.poznan.pl

Komitet organizacyjny:
Stanisław Ziółkiewicz – Przewodniczący
Jacek Borowski
Dariusz Garbiec
Marcin Lijewski
Małgorzata Słodzinka
Ewa Szymańska
Marcin Tomkowiak

Sekretariat konferencji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej
ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań
tel. 61 657 05 55, wew. 228, 229
e-mail: malgorzata.slodzinka@inop.poznan.pl

Organizatorzy umożliwiają także udział w charakterze Partnera Wydarzenia