Pakiet partnera wydarzenia

Organizatorzy umożliwiają udział w charakterze Partnera Wydarzenia. Pakiet Partnera Wydarzenia kosztuje 5 000 PLN i w jego skład wchodzi:

-zamieszczenie nazwy i logo firmy Partnera Wydarzenia, z podkreśleniem charakteru jego udziału, we wszystkich materiałach marketingowych dotyczących konferencji KONTECH 2019, w tym na plakatach, w programie, w materiałach konferencyjnych itp.;

-zamieszczenie nazwy i logo firmy, z linkiem do strony internetowej firmy Partnera Wydarzenia,na stronie internetowej Instytutu Obróbki Plastycznej http://inop.poznan.pl/oraz na stronie internetowej konferencji KONTECH 2019 http://kontech.info.pl/;

-dystrybucja wśród uczestników konferencji materiałów informacyjnych firmy Partnera Wydarzenia wraz z materiałami konferencyjnymi oraz podczas sesji posterowej konferencji KONTECH 2019;

-możliwość prezentacji firmy Partnera Wydarzenia podczas sesji posterowej konferencji KONTECH 2019 poprzez wystawienie 2 plakatów (roll-upów) dostarczonych przez firmę Partnera Wydarzenia i organizację stoiska informacyjnego Partnera Wydarzenia;

-promocyjny koszt udziału w konferencji KONTECH 2019 dwóch przedstawicieli firmy Partnera Wydarzenia (2 100 PLN / 1 osobę).