Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 1600,00 złotych, płatne przelewem na rachunek:

Instytut Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań

 

Bank Zachodni WBK S.A. w Poznaniu

Nr 84 1090 1346 0000 0000 3400 0296

z dopiskiem: „Konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

 

Opłata konferencyjna obejmuje koszty:

wyżywienia, imprez towarzyszących, materiałów konferencyjnych i inne koszty organizacyjne.

 

Koszty noclegów w dniach 21–23 września 2016

(2 noclegi) Uczestnicy pokrywają indywidualnie na miejscu w hotelu:

pokój 1-osobowy – 2 x 250,00 zł (dla 1 osoby)

pokój 2-osobowy – 2 x 170,00 zł (dla 1 osoby)