Kontech 2014

Na zakończenie obchodów Jubileuszu 65-lecia Instytutu Obróbki Plastycznej w dniach 2–4.06.2014 r. w Wąsowie k. Poznania zorganizowano XX Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną KONTECH, stanowiącą ważne wydarzenie o charakterze i znaczeniu międzynarodowym. W 2014 r. współorganizatorem Konferencji KONTECH był Komitet Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja organizowana była w ramach obchodów Jubileuszu 65-lecia Instytutu Obróbki Plastycznej, nad którymi Honorowy Patronat objęli:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska,
 • Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński,
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
 • Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek,
 • Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

Celem konferencji KONTECH było stworzenie platformy bezpośredniego spotkania specjalistów – przedstawicieli przemysłu i nauki stosowanej oraz wymiany ich wiedzy i doświadczeń, a także promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozahutniczej obróbki plastycznej, inżynierii materiałowej i dziedzin związanych, w tym: obróbki objętościowej, obróbki blach, technologii kształtowania części z materiałów proszkowych, nanotechnologii i nanomateriałów inżynierskich, biotechnologii i biomateriałów, zagadnień dotyczących maszyn i narzędzi oraz tarcia i smarowania.

Członkami Komitetu Naukowego Konferencji KONTECH 2014 byli:

prof. Mieczysław Jurczyk                      Politechnika Poznańska, Poznań

Przewodniczący

Hanna Wiśniewska-Weinert                  Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Zastępca przewodniczącego

Prof. Leopold Berkowski                       Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Leszek Blacha                              Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. Włodzimierz Bochniak                  Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Costas A. Charitidis                      National Technical University of Athens,

                                                            Athens, Greece

Prof. Leszek A. Dobrzański                   Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. Henryk Dyja                                 Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Prof. Monika Gierzyńska-Dolna             Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Zbigniew Gronostajski                  Politechnika Wrocławska, Wrocław

Prof. Franciszek Grosman                     Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Eugeniusz Hadasik                       Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Marek Hetmańczyk                       Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Mikhail Ignatev                            Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Leopold Jeziorski                          Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Prof. Andrzej Korbel                             Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Jacek Kruczyński                          Uniwersytet Medyczny

                                                            im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Prof. Volf Leshchynsky                         Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Małgorzata Lewandowska             Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Jerzy Łabaj                                   Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Roman Maev                                University of Windsor, Windsor, Canada

Prof. Bogusław Major                           Instytut Metalurgii i Inżynierii

                                                            Materiałowej im. Aleksandra

                                                            Krupkowskiego PAN, Kraków

Prof. Paolo Matteazzi                            MBN Nanomaterialia SpA, University

                                                            of Udine, Udine, Italy

Prof. Andrzej Milenin                           Akademia Górniczo-Hutnicza

                                                            im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Jarosław Mizera                            Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Jerzy Morgiel                                Instytut Metalurgii i Inżynierii

                                                            Materiałowej im. Aleksandra

                                                            Krupkowskiego PAN, Kraków

Carlos Alberto Martinez Perez               Universidad Autónoma de Ciudad

                                                            Juárez, Chihuahua, Mexico

Prof. Jindřich Petruška                          Brno University of Technology, Brno,

                                                            Czech Republic

Prof. Maciej Pietrzyk                             Akademia Górniczo-Hutnicza

                                                            im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Maria Richet                                Akademia Górniczo-Hutnicza

                                                            im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Stanislav Rusz                              VŠB-Technical University of Ostrava,

                                                            Ostrava, Czech Republic

Prof. Mikhail Shtern                             Frantsevich Institute for Problems

                                                            of Materials Science NAS of Ukraine,

                                                            Kiev, Ukraine

Prof. Wolfram Scharff                           IfU Diagnostic Systems GmbH,

                                                            Lichtenau, Germany

Prof. Zbigniew Stradomski                    Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Prof. Stefan Szczepanik                         Akademia Górniczo-Hutnicza

                                                            im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Zbigniew Śmieszek                       Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Prof. Józef Zasadziński                          Akademia Górniczo-Hutnicza

                                                            im. Stanisława Staszica, Kraków

Prof. Paweł Zięba                                  Instytut Metalurgii i Inżynierii

                                                            Materiałowej im. Aleksandra

                                                            Krupkowskiego PAN, Kraków

Członkami Komitetu Organizacyjnego Konferencji byli następujący pracownicy Instytutu: Jacek Borowski – Przewodniczący, Stanisław Ziółkiewicz, Anna Fligiel, Tomasz Małolepszy, Lucyna Runka, Ewa Szymańska.

Podczas Konferencji zorganizowano następujące sesje:

 • Sesja Plenarna: Advanced engineering materials – Zaawansowane materiały inżynierskie (7 referatów)
 • Sesja Plenarna: Advanced forging technologies  – Zaawansowane technologie kuźnicze (6 referatów),
 • Sesja Plenarna: Advanced materials for artificial joints – Zaawansowane materiały przeznaczone na endoprotezy (3 referaty),
 • Sesja posterowa: Advanced metal forming technologies – Zaawansowane technologie obróbki plastycznej.

Podczas sesji posterowej zaprezentowano w postaci posterów rezultaty aktualnie prowadzonych prac badawczych w Instytucie Obróbki Plastycznej oraz w innych instytucjach, w ramach wspólnych projektów.

W nawiązaniu do sesji dotyczącej zaawansowanych materiałów przeznaczonych na endoprotezy, uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić firmę Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu (należącej do międzynarodowego koncernu B. Braun Melsungen AG.), producenta wysokiej jakości narzędzi medycznych. W drugim dniu Konferencji 3.06.201 4 r. w godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 80-lecia Urodzin Prof. Roberta Szyndlera, od wielu lat współpracującego z Instytutem. Na zakończenie Konferencji w dniu 4.06.2014 r. goście mieli okazję zwiedzić siedzibę Instytutu Obróbki Plastycznej oraz odbywające się w tym czasie w Poznaniu Targi Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2014.

PROGRAM XX KONFERENCJI KONTECH 2014

Poniedziałek, 2 czerwca 2014 r.

1200-1400 Rejestracja Uczestników
1300-1430 Obiad
1500-1700 1 Sesja plenarna „Zaawansowane materiały inżynierskie” Przewodniczący sesji: Prof. Bogusław Major, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, Kraków, Polska Prof. Wolfram Scharff, IFU Diagnostic Systems GmbH, Lichtenau, Niemcy
1500-1515 Powitanie Uczestników Hanna Wśniewska-Weinert, Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska
1515-1530 Powłoki użytkowe na narzędziach i częściach maszyn dla przemysłu metali nieżelaznych Prof. Maria Richert, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska
1530-1545 Wieloskalowa analiza mechanizmu zużycia wielowarstwowych powłok na bazie tytanu i węgla Prof. Bogusław Major, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PA,. Kraków, Polska
1545-1600 Zastosowanie materiałów nanostrukturalnych w kuźnictwie i metalurgii proszków Prof. Volf Leshchynsky, Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska
1600-1615 Rozwój procesów narastającego kształtowania plastycznego metali (obróbka plastyczna metali) Prof. Franciszek Grosman, Politechnika Śląska, Katowice, Polska
1615-1630 Produkcja pras kutniczych i technologia kucia w Nowokramatorskim Zakładzie Budowy Maszyn (NKMZ) Prof. Alexander Laptev, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraina
1630-1640 Analiza ciągnienia drutu oraz kryterium ciągliwości dla materiałów proszkowych oraz zawierających wady Prof. Mikhail Shtern, Frantsevich Institute for Problems oj Materials Sciences NAS of Ukraine, Kijów, Ukraina
1640-1650 Przemysłowe zastosowania skaningowego mikroskopu akustycznego Prof. Roman Maev, University of Windsor, Windsor, Kanada
1650-1700 Dyskusja
1700-1730 Przerwa kawowa
1730-1915 2 Sesja plenarna „Zaawansowane technologie kuźnicze” Przewodniczący sesji: Prof. Alexander Laptev, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraina Prof. Stefan Szczepanik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Polska
1730-1745 „Przemysł 4.0” i jego wpływ na przemysł kuźniczy Prof. Reiner Kopp, The IFB Institute of Metal Forming, Aachen, Niemcy
1745-1800 Przetwórstwo zaawansowanych materiałów otrzymanych z proszków na osnowie aluminium Prof. Stefan Szczepanik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Polska
1800-1815 Kucie na gorąco stali spiekanej z kompozytów metalowych Prof. Gennadii Bagliuk, Frantsevich Institute for Problems of Materials Sciences NAS of Ukraine, Kijów, Ukraina
1815-1830 Rozdrobnienie ziarna stopu AIMn1Cu przez duże odkształcenie plastyczne (SPD) Prof. Stanislav Rusz, VŚB-Technical University of Ostrava, Republika Czeska
1830-1845 Rola numerycznego modelowania w projektowaniu kucia ciężkich wałów korbowych Prof. Maciej Pietrzyk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska  
1845-1900 Modelowanie numeryczne procesów prostowania Prof. Jindřich Petruška, Brno University of Technology, Republika Czeska
1900-1915 Dyskusja
2000-0200 Uroczysta kolacja

Wtorek, 3 czerwca 2014 r.

730-830 Śniadanie
900-1000 3 Sesja plenarna ,,Zaawansowane materiały przeznaczone na implanty” Przewodniczący sesji: Prof. Franciszek Grosmvan, Politechnika Śląska, Katowice, Polska Prof. Stanislav Rusz, VŚB-Technical University of Ostrava, Republika Czeska
900-915 Kształtowanie dokładne implantów tytanowych o wysokiej porowatości metalurgią proszków Prof. Alexander Laptev, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraina
915-930 Warstwy anodowe na stopach tytanu do różnorodnych zastosowań Prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
930-945 Opracowanie technologii wytwarzania wyrobów ze stopów Mg o podwyż-szonej biozgodności Prof. Andrzej Milenin, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska
945-10 Dyskusja
1000-1030 Przerwa kawowa
1030-1400 Zwiedzanie firmy Aesculap Chifa Sp.z o.o. w Nowym Tomyślu
1430-1530 Obiad
1530-1700 Jubileusz 80-lecia Urodzin Prof. Roberta Szyndlera Przewodniczący sesji: Prof. Włodzimierz Bochniak, Instytut Obróbki Plastycznej, Polska Hanna Wiśniewska-Weinert, Instytut Obróbki Plastycznej, Polska  
1530-1550 Laudacja Prof. Stefan Szczepanik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Polska
1550-1600 Prezentacja Prof. Reiner Kopp, The IFB Institute of Metal Forming, Aachen, Niemcy
1600-1615 Prezentacja Janusz Pichór, Związek Kuźni Polskich, Kraków, Polska
1615-1630 Prezentacja Hanna Wiśniewska-Weinert, Instytut Obróbki Plastycznej, Polska
1630-1700 Życzenia dla Jubilata
1700-1830 Sesja posterowa „Zaawansowane technologie kształtowania” Przewodniczący sesji: Prof. Gennadii Bagliuk, Frantsevich Institute for Problems of Materials Sciences NAS of Ukraine, Kijów, Ukraina Prof. Volf Leshchynsky, Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska Prof. Jindřich Petruška, Brno University of Technology, Republika Czeska
1900-2400 Kolacja przy grillu i muzyce

Środa, 4 czerwca 2014 r

730-830 Śniadanie
900 Wyjazd do Poznania
1000-1200 Zwiedzanie Targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2014 oraz Instytutu Obróbki Plastycznej (dla chętnych)

Podczas sesji posterowej zaprezentowano następujące postery:

 • Sulej-Chojnacka J., Ignatev M.: Badanie aktywności cytotoksycznej plazmowo natryskiwanych powłok hydroksyapatytowych z nanocząstkami srebra. Study the cytotoxicity activity of plasma sprayed hydroxyapatite coating of silver nanoparticles.
 • Gierzyńska-Dolna M., Lijewski M., Magda J., Lacki P., Wendland J., Wiśniewski T.: Badanie i ocena funkcjonalności implantów kręgosłupa w aspekcie materiałowym i tribologicznym. Studying and evaluating functionality of spinal implants within the material and tribologic aspect.
 • Woźniak W., Gierzyńska-Dolna M., Jańczak M., Mróz A., Magda J., Moskalik T.: Badanie parametrów tarcia i zużycia przy różnym ustawieniu wzajemnym elementów endoprotez. Examination of parameters of friction and wear at different mutual position of endoprosthesis elements (fot. 57).
 • Łapaj Ł., Nadolny M., Wendland J., Mróz A.: Charakterystyka zmian parametrów mechanicznych i strukturalnych biomateriałów w przebiegu zużycia endoprotez stawu biodrowego. Characteristics of changes in mechanical and structural parameters of biomaterials in the course of wear of hip joint endoprostheses.
 • Czekaj A.: Dokumentowanie oceny ryzyka zgodne z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn). Documenting risk assessment in accordance with Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May, 2016 on machinery.
 • Skalski K., Gierzyńska-Dolna M., Mróz A., Domański J., Grygoruk R., Wiśniewski T.: Endoproteza krążka międzykręgowego – konstrukcja, badania, technologia wytwarzania i przygotowanie do zastosowań klinicznych. Intervertebral disc endoprosthesis – structure, tests, manufacturing technology and preperation for clinical applications.
 • Lijewski M., Leshchynsky V., Wiśniewska-Weinert H.: HIGRAPH  – „Wprowadzanie cząstek smarów stałych na powierzchnie współpracujących tribologicznie części pracujących w podwyższonych temperaturach”. HIGRAPH Project – „Incorporation of solid lubricants into surface of friction parts engineered for high-temperature applications”.
 • Ignatev M., Mróz A.: HypOrth – Nowe podejścia w opracowaniu hipoalergicznego materiału na implanty ortopedyczne: kroki do spersonalizowanej medycyny. HypOrth – New approaches in the development of hypoallergenic implant material in orthopaedics: steps to personalised medicine.
 • Gądek T., Nowacki Ł.: Kształtowanie obrotowe wyrobów o skomplikowanych kształtach Rotary forming of products with complex shapes.
 • Leshchynsky V., Sulej-Chojnacka J.: Nowoczesne technologie recyklingu srebra z odpadów pohutniczych. Modern technologies of recycling waste tips with a high content of silver.
 • Lijewski M., Leshchynsky V., Ziółkiewicz S.: Ocena i analiza właściwości tribologicznych par trących impregnowanych cząstkami HTSL.  Evaluation and analysis of tribological characteristics of friction pairsimpregnated with HTSL particles.
 • Hadasik E., Cieśla M.: Ocena wpływu procesu gięcia rur ze stali 14MoV6-3 na charakterystyki mechaniczne. Evaluation of the effect of bending 14MoV6-3 steel tubes
  on their mechanical characteristics.
 • Leśniak D., Borowski J., Sulej-Chojnacka J., Jurczak H., Dyja H.: Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx. The development of innovative technology extrusion of profiles from hard-to-deform series 5xxx aluminium alloys.
 • Garbiec D., Leshchynsky V.: PILOTMANU: Pilotażowa linia produkcyjna do wytwarzania wysoce innowacyjnych materiałów. PILOTMANU: Pilot manufacturing line for production of highly innovative materials.
 • Ziółkiewicz S.: Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „Hefajstos”. Polish Cluster of innovative technologies „HEPHAESTUS”.
 • Andrzejewski D., Borowski J., Wendland J., Korbel A., Bochniak W.: Właściwości nadplastyczne w stopie aluminium 7075 po wyciskaniu metodą KOBO. Superplastic properties of 7075 aluminium alloy after extrusion by the KOBO method.
 • Sulej-Chojnacka J., Kołacz D.: Właściwości tribologiczne styków elektrycznych na bazie srebra. Tribological properties electrical contacts based on silver.
 • Wendland J., Borowski J., Andrzejewski D., Pachla W., Kulczyk M.: Właściwości użytkowe implantów dentystycznych z nanostrukturą. Functional properties of nanostructured dental implants.
 • Andrzejewski D., Borowski J., Wendland J., Sawicki S.: Wpływ rodzaju próbek na krzywe umocnienia stopu aluminium 6082. The influence of sample kind on the work-hardening curves of 6082 aluminium alloy.
 • Adamus J.: Wpływ smaru technologicznego na rozkład odkształceń podczas tłoczenia blach. Technological lubricant influence on strain distribution in sheet-metal forming.
 • Gierzyńska-Dolna M., Garbiec D., Mróz A., Wendland J., Pachutko B., Wiśniewski T., Andrzejewski D.: Wytwarzanie biozgodnych materiałów kompozytowych do zastosowań medycznych metodą iskrowego spiekania plazmowego (SPS). Creating biocompatible materials for medical applications with spark plasma sintering (SPS).
 • Kucharska M.: Zaawansowane biomateriały na bazie celulozy i chitozanu. Advanced biomaterials based on cellulose and chitosan.
 • Wendland J., Borowski J., Laurentowska-Tyczka A., Jurczak H.: Zjawisko podwyższenia trwałości azotowanych gazowo matryc do wyciskania profili aluminiowych. The phenomenon of durability extension of gas nitrided dies for extrusion of aluminium profiles.
 • Heyduk F.: Zrobotyzowane stanowisko do spawania metodą TIG profili ze stopów aluminium serii 5xxx. Robotic station for TIG welding of aluminum alloy profiles of 5xxx series (fot. 58).

Wybrane referaty wygłoszone na Konferencji KONTECH zostały opublikowane w języku polskim i języku angielskim w czasopiśmie Obróbka Plastyczna Metali 2014 Vol. XXV nr 1 i 2.

W Konferencji KONTECH 2014 wzięło udział 102 przedstawicieli nauki, przemysłu, urzędów centralnych i terenowych, w tym 15 gości zagranicznych.

Na zakończenie konferencji w dniu 4.06.2014 r. goście mieli okazję zwiedzić siedzibę Instytutu Obróbki Plastycznej oraz odbywające się w tym czasie w Poznaniu Targi Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2014.

Materiały konferencyjne (pdf)