Kontech 2012

W dniach 6-9.05.2012 r. w Opalenicy k. Poznania Instytut Obróbki Plastycznej zorganizował XIX Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną KONTECH pt. ADVANCED FORMING TECHNOLOGIES AND NANOSTRUCTURED MATERIALS, stanowiącą ważne wydarzenie o charakterze i znaczeniu międzynarodowym.

Konferencja pod nowym tytułem i z nowym logo stanowiła kontynuację organizowanej
w latach 1973-2010 cyklicznej konferencji KONTECH pt. „Konstrukcja i Technologia Wytłoczek i Wyprasek”.

Celem konferencji było stworzenie platformy bezpośredniego spotkania specjalistów – przedstawicieli przemysłu i nauki stosowanej oraz wymiany ich wiedzy i doświadczeń, a także promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozahutniczej obróbki plastycznej, inżynierii materiałowej i dziedzin związanych, w tym: obróbki objętościowej, obróbki blach, technologii kształtowania części z materiałów proszkowych, nanotechnologii i nanomateriałów inżynierskich, biotechnologii i biomateriałów, zagadnień dotyczących maszyn i narzędzi oraz tarcia i smarowania.

W konferencji wzięły udział 124 osoby. Uczestnikami spotkania byli eksperci – wybitni reprezentanci polskiej i międzynarodowej nauki oraz przedstawiciele gospodarki, w tym liczni goście zagraniczni, reprezentujący głównie ośrodki naukowo-badawcze i przemysłowe, z którymi Instytut Obróbki Plastycznej współpracuje w ramach międzynarodowych programów badawczych. Gośćmi honorowymi konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Obrady toczyły się w komfortowych salach konferencyjnych Hotelu Remes w Opalenicy k. Poznania. Urokliwe otoczenie hotelu, piękna pogoda i wielkopolska gościnność sprzyjały obradom oraz dyskusjom i wypoczynkowi uczestników podczas spotkań towarzyszących konferencji.

Honorowy Patronat nad konferencją objął Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki.

Członkami Komitetu Honorowego były:

prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli:

Prof. Mieczysław Jurczyk –     –   Politechnika Poznańska, Poznań

         Przewodniczący

Hanna Wiśniewska-Weinert    –   Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

         Zastępca Przewodniczącego

Prof. Leopold Berkowski         –   Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Romuald Będziński         –   Politechnika Wrocławska, Wrocław

Prof. Włodzimierz Bochniak   –   Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Jerzy Bystrzycki             –   Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Prof. Costas A. Charitidis        –   National Technical University of Athens, Ateny, Grecja

Gerard Colonges                      –   Projection Plasma Systeme, Montbazens, Franja

Prof. Lech Czarnecki               –   Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Leszek A. Dobrzański     –   Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. Jan Dutkiewicz                –   Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

Prof. Henryk Dybiec                –   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

                                                      w Krakowie

Prof. Monika                            –   Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

         Gierzyńska-Dolna

Prof. Zbigniew Gronostajski   –   Politechnika Wrocławska, Wrocław

Prof. Franciszek Grosman       –   Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Eugeniusz Hadasik          –   Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Adam Hamrol                 –   Politechnika Poznańska, Poznań

Prof. Marek Hetmańczyk         –   Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Mikhail Ignatev               –   Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Leopold Jeziorski            –   Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Prof. Rudolf Kawalla               –   Institute of Metal Forming, TU Bergakademie Freiberg,

                                                       Freiberg, Niemcy

Prof. Jerzy Kątcki                    –   Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa

Prof. Andrzej Korbel               –   Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Tibor Kvačkaj                 –   Technical University of Košice, Słowacja

Prof. Volf Leshchynsky           –   Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Małgorzata                      –   Politechnika Warszawska, Warszawa

         Lewandowska                      

Prof. Jan Marciniak                 –   Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. Jarosław Mizera              –   Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Jerzy Morgiel                  –   Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

Carlos Alberto Martinez          –   Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,

Perez                                             Chihuahua, Mexico

Prof. Jindřich Petruška            –   Brno University of Technology, Czechy               

Prof. Maciej Pietrzyk               –   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

                                                      w Krakowie

Prof. Wojciech Przetakiewicz –   Akademia Morska w Szczecinie

Prof. Leszek Rafalski               –   Rada Główna Instytutów Badawczych, Warszawa

Prof. Maria Richert                  –   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

                                                      w Krakowie

Prof. Wolfram Scharff             –   IfU Diagnostic Systems GmbH, Lichtenau, Niemcy

Prof. Ivo Schindler                   –   Technical University of Ostrava, Czechy

Prof. Jan Sieniawski                –   Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Prof. Konstanty Skalski           –   Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Stefan Szczepanik           –   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

                                                      w Krakowie

Prof. Robert Szyndler              –   Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Romana Śliwa                 –   Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Prof. Zbigniew Śmieszek         –   Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Prof. Małgorzata Wierusz-      –   Uniwersytet Medyczny, Poznań

         -Kozłowska                         

Prof. Mieczysław Wysiecki      –  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin,

Prof. Paweł Zięba                     –   Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

W programie konferencji znalazły się panel dyskusyjny poświęcony „Nanomateriałom Inżynierskim”, sesje plenarne „Nowoczesne rozwiązania w bioinżynierii”, „Innowacyjne technologie w obróbce plastycznej” i „Kompleksowy system ekspertowy do optymalizacji trwałości narzędzi w procesach kucia”, sesja posterowa oraz na zakończenie konferencji – zwiedzanie Instytutu Obróbki Plastycznej. Zorganizowano także sesję, podczas której odbyło się uroczyste uruchomienie i prezentacja systemu „I-Centrum”, stworzonego w ramach projektu PO IG pt. „I-Centrum Komputerowe centrum zarządzania procesami badawczymi w Instytucie Obróbki Plastycznej”.

Szczegółowy przebieg konferencji przedstawiał się następująco:

Niedziela 6.05.2012 r.

1700 – 1900      –   Rejestracja uczestników

1900 – 2400      –   Powitanie uczestników i otwarcie konferencji (występ artystyczny, poczęstunek)

Poniedziałek 7.05.2012 r.

900 – 1215        – Panel dyskusyjny: “Nanomateriały inżynierskie”

Sesja powiązana była z projektem NANOMET realizowanym w latach 2010-2012 przez konsorcjum obejmujące: Politechnikę Warszawską (koordynator konsorcjum), Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Politechnikę Rzeszowską oraz Instytut Obróbki Plastycznej. Projekt NANOMET: „Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki” jest projektem kluczowym PO IG w priorytecie 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe. Głównym celem projektu jest opracowanie, wytworzenie i przedstawienie do komercjalizacji nowych materiałów metalicznych o strukturze nanometrycznej, charakteryzujących się lepszymi właściwościami (szczególnie wytrzymałościowymi) i umożliwiającymi wytwarzanie nowych produktów o korzystniejszych cechach funkcjonalnych. Obszary zastosowania nowo wytworzonych materiałów to nowoczesne gałęzi gospodarki, takie jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, energetyczny i biomedyczny.

Sesji przewodniczyli:

 • prof. Leszek A. Dobrzański – Politechnika Śląska – Gliwice,
 • dr inż. Hanna Wiśniewska-Weinert – Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań.

Dyskusję poprzedziły dwa referaty kluczowe:

 • Nanomateriały inżynierskie – perspektywy i ograniczenia – prof. Małgorzata Lewandowska – Politechnika Warszawska,
 • Refining structure of brass by DRECE process – prof. Stanislav Rusz – VSB Technical University of Ostrava – Czechy.

Panelistami byli:

Prof. Jan Dutkiewicz     –        Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN – Kraków

Prof. Henryk Dybiec     –       Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Rudolf Kawalla    –        Institute of Metal Forming, TU Bergakademie Freiberg – Niemcy

Prof. Stanislav Rusz –          VSB Technical University of Ostrava – Czechy

Hasło przewodnie dyskusji brzmiało: Budowa zrównoważonej przyszłości – perspektywy rewolucji nanomateriałów inżynierskich.

1500 – 1750 –   Sesja plenarna: Uroczyste uruchomienie i prezentacja systemu informatycznego “I-Centrum”- komputerowego centrum zarządzania procesami badawczymi w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu

Sesja związana była z kończącą się w 2012 roku realizacją projektu nr POIG.02.03.00-00-017/08 pt. „I-Centrum” – komputerowe centrum zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Projekt I-Centrum realizowany był przez Instytut od roku 2009, w ramach PO IG, Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie: 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

System I-Centrum stanowi jednolitą, nowatorską infrastrukturę teleinformatyczną, wspierającą rozwój Instytutu, poprzez wspomaganie zarządzania projektami badawczymi oraz szerokie udostępnianie wyników badań.

Sesji przewodniczyli:

 • prof. Maciej Pietrzyk – Akademia Górniczo-Hutnicza – Kraków,
 • dr inż. Hanna Wiśniewska-Weinert – Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań.

Po wprowadzeniu i powitaniu uczestników sesji Dyrektor Hanna Wiśniewska-Weinert poprosiła przedstawicieli  Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji  o symboliczne uruchomienie systemu I-Centrum.

Następnie Władysław Krawczyk – pracownik Sekcji Rozwoju Technologii Teleinformacyjnych I-Centrum przedstawił ogólne informacje na temat projektu. Genezę projektu I-Centrum stanowiła przeprowadzona analiza otoczenia oraz sytuacji wewnętrznej, która pozwoliła na identyfikację potrzeb Instytutu oraz zdefiniowanie celu głównego projektu, tzn. stworzenie usługowej platformy informatycznej I-Centrum wspierającej realizację priorytetowych procesów badawczych Instytutu, szczególnie w zakresie nowych materiałów i technologii obróbki objętościowej, obróbki blach, metalurgii proszków, nanotechnologii, bioinżynierii oraz badania metali. Do podstawowych funkcjonalności systemu I-Centrum należą:

 • zarządzanie projektami naukowymi i komercyjnymi realizowanymi przez Instytut dzięki standaryzacji procedur badawczych, wdrożeniu rozwiązań technologicznych i metodologii prowadzenia projektów w formie badań;
 • obsługa przetwarzania cyfrowego dokumentacji, wyników i projektów poprzez wprowadzenie procedur oraz narzędzi do digitalizacji, katalogowania i przetwarzania, realizowanego przez Centrum danych obróbki plastycznej;
 • rozwiązania do automatycznego monitorowania, kontroli i zbierania danych badawczych w celu zwiększenia szybkości transferu wyników, obróbki i prowadzonych analiz;
 • udostępnianie wiedzy oraz kooperacja z podmiotami komercyjnymi i badawczymi, realizowane przez Portal Publiczny Instytutu Obróbki Plastycznej.

Referujący zaprezentował również schemat systemu zarządzania projektami B+R w ramach I-Centrum i główne rezultaty projektu.

Zasadnicza część sesji obejmowała prezentacje, podczas których przedstawiono wybrane funkcjonalności systemu w czasie rzeczywistym.

Dr inż. Stanisław Ziółkiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Wdrożeń i Innowacji oraz Marek Pawlicki – pracownik Zakładu Tłoczenia zaprezentowali wykorzystanie systemu I-Centrum przy wspieraniu badań, na przykładzie realizacji projektu badawczego pt. „Kształtowanie wyrobów o kształcie stożkowym z trudno odkształcalnego materiału X5CRNI18-10”. Przedstawiono tworzenie harmonogramu projektu w I-Centrum oraz wsparcie systemu  przy realizacji zadań projektowych:

 • analiza procesu wyoblania dla trudno odkształcalnych materiałów,
 • projektowanie procesu technologicznego,
 • badania doświadczalne,
 • analiza wyników badań i opracowanie sprawozdania.

Podczas prezentacji, obecni na konferencji mieli okazję uczestniczyć w transmisji na żywo przebiegu badań wykonywanych w Instytucie i zobaczyć możliwości, które daje I-Centrum w zakresie interakcji pomiędzy kierownikiem projektu, badaczem i osobą wykonującą badania.

Dr inż. Jacek Borowski – Z-ca Dyrektora ds. Badawczych przedstawił działanie procesu Generowania pomysłów w I-Centrum, który umożliwia kreatywne przekształcenie wizji naukowej (przy wykorzystaniu repozytorium wiedzy) w zdefiniowany cel potencjalnego projektu badawczego i powiązanie go ze źródłem finansowania.

Zaletami wdrożonej aplikacji są:

 • powszechność – dostępność dla wszystkich pracowników,
 • dostęp do bazy wiedzy,
 • możliwość przeprowadzenia wewnętrznej dyskusji lub konsultacji nad pomysłem – potencjalnym projektem,
 • transparentność procesu (możliwość śledzenia statusu pomysłu),
 • stymulacyjny charakter rozwiązania poprzez ułatwienie dostępu do informacji oraz monitorowanie i zapraszanie na Forum,
 • możliwość stałej kontroli i monitorowania wszystkich pomysłów przez Dyrekcję.

Dr inż. Beata Pachutko – Kierownik Centrum Materiałoznawstwa i Obróbki Cieplej przedstawiła wsparcie systemu I-centrum dla procesu zarządzania próbkami. Zaprezentowano system numerowania próbek, działanie aplikacji „Menedżer próbek” oraz zgromadzone informacje dotyczące próbek przykładowo dla  projektu pt. „Kształtowanie wyrobów o kształcie stożkowym z trudno odkształcalnego materiału X5CRNI18-10”. Następnie Justyna Wendland – pracownik Zakładu Badania Metali zaprezentowała działanie systemu w zakresie zarządzania próbkami na przykładzie międzynarodowego projektu NANOMINING pt. „Rozwój i zastosowanie nowych nanokompozytowych materiałów otrzymanych w recyklingu metali szlachetnych” (7. PR UE), koordynowanego przez Instytut.

Zaletami systemu w obszarze zarządzania próbkami są:

 • uniwersalny sposób kodowania próbek,
 • łatwy sposób wprowadzania próbek do Systemu I-Centrum,
 • intuicyjne i szybkie przeszukiwanie bazy próbek,
 • przejrzystość uzyskanych informacji, ułatwiająca sprawne porównywanie rezultatów,
 • łatwy dostęp do pełnego wachlarza danych przez osoby uprawnione,
 • możliwość stałego doskonalenia aplikacji „Menedżer próbek” celem wzrostu jej funkcjonalności.

Tadeusz Drenger – Kierownik Zakładu Tłoczenia przedstawił mechanizmy rozwoju systemu zarządzania procesami badawczymi zawarte w procedurach: Przegląd, Audit i Systematyczne Doskonalenie. Zaprezentowano możliwości badania efektywności realizacji prac B+R przy pomocy mechanizmu wskaźnikowania, auditu systemu zarządzania pracami B+R oraz działań doskonalących związanych z częścią informatyczną systemu.

W podsumowaniu prezentacji Systemu I-Centrum Włodzimierz – Kierownik Sekcji Rozwoju Technologii Teleinformacyjnych I-Centrum przedstawił rezultaty realizacji projektu, dotyczące opracowania i wdrożenia informatycznej platformy usługowej dla systemu zarządzania procesami badawczymi. Omówił zastosowane modele procesów zarządczo-decyzyjnych, realizacyjnych oraz monitorująco-korygujących. Funkcjonalność I-Centrum obejmuje wszystkie kluczowe obszary działalności Instytutu: badania, wiedzę, komunikację, finanse, dokumenty, korespondencję. Zaprezentowane zostały również komponenty systemu oraz zastosowane technologie informatyczne.

Na zakończenie sesji, dr inż. Hanna Wiśniewska-Weinert złożyła podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w powstanie i uruchomienie systemu, pracownikom Instytutu i przedstawicielom firm uczestniczących w realizacji projektu. Osoby te odebrały pamiątkowe dyplomy.

W trakcie dyskusji, uczestnicy konferencji wyrazili uznanie dla ogromnego wkładu pracy Instytutu w powstanie systemu oraz zadeklarowali chęć współpracy w zakresie wykorzystania i rozwoju systemu I-Centrum.

1750 – 1850      –   Sesja posterowa

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyła się sesja plakatowa, podczas której zaprezentowano 33 plakaty dotyczące m.in. realizowanych prac i badań w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Plakaty zaprezentowane były w dwóch salach konferencyjnych i dostępne w czasie całej konferencji. Podczas sesji plakatowej autorzy plakatów odpowiadali na pytania zwiedzających.

Podczas sesji zaprezentowano następujące plakaty:

 1. Badania mechanizmów zużycia narzędzi kuźniczych (S. Szkudelski, B. Pachutko, S. Ziółkiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej)
 2. Badania możliwości przetwarzania materiałów konstrukcyjnych ze stopów lekkich metodami obróbki plastycznej (M. Gąsiorkiewicz, P. Wesołowska – Instytut Obróbki Plastycznej)
 3. Dokumentowanie oceny ryzyka zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (A. Czekaj – Instytut Obróbki Plastycznej)
 4. Endoproteza krążka międzykręgowego kręgosłupa – konstrukcja, badania, technologia wytwarzania i przygotowanie do zastosowań klinicznych (K.R. Skalski – Politechnika Warszawska, M. Lijewski – Instytut Obróbki Plastycznej)
 5. “I-Centrum” – komputerowe centrum zarządzania procesami badawczymi w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu (P. Wasilewski, T. Rozwalka – Instytut Obróbki Plastycznej)
 6. Innowacyjna linia do przestrzennego kształtowania ceownika C120 (Z. Garczyński, Ł. Jankowski, B. Czartoryski, W. Gronowski – Instytut Obróbki Plastycznej)
 7. Innowacyjna maszyna MWS-700 ze sterowaniem numerycznym do kształtowania obrotowego złożonych wyrobów z blach (T. Drenger, T. Gądek, Ł. Nowacki – Instytut Obróbki Plastycznej)
 8. Instytut Obróbki Plastycznej (Instytut Obróbki Plastycznej)
 9. Kształtowanie tulei porowatych i ich właściwości tribologiczne (P. Pauli, M. Lijewski – Instytut Obróbki Plastycznej)
 10. MANUDIRECT – Ultraprecyzyjna produkcja na gotowo (V. Leshchynsky, T. Rybak- Instytut Obróbki Plastycznej)
 11. Materiały o niskim współczynniku tarcia na osnowie proszku Fe i brązu na łożyska z powierzchnią modyfikowaną nanocząsteczkami smaru (H. Wiśniewska-Weinert, A. Mróz- Instytut Obróbki Plastycznej)
 12. MATO Reactor Technology for Jarosite, Slags and Mining Tails Treatment (S. Torres, C. Rodríguez, P. García , J. Romero , A. Ledezma, V. Orozco, C. Martínez – University of the City Juarez, Ciudad Juarez, Chihuahua – Meksyk, A. Villafañe – Advanced Materials Research Center Complejo Industrial Chihuahua – Chihuahua – Meksyk)
 13. NANOMINING – Rozwój i zastosowanie materiałów otrzymanych w recyklingu metali szlachetnych (M. Ignatiev, T. Rybak – Instytut Obróbki Plastycznej)
 14. Niskotemperaturowe kształtowanie metodami obróbki plastycznej wyrobów z trudno odkształcalnych stopów lekkich (St. Ziółkiewicz, Ł. Jankowski – Instytut Obróbki Plastycznej)
 15. Niskotemperaturowe kształtowanie metodami obróbki plastycznej wyrobów z trudno odkształcalnych stopów magnezu (St. Ziółkiewicz, M. Gąsiorkiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej)
 16. Nowe urządzenie badawcze UB-001 do badania zużycia ciernego materiałów do pracy na gorąco (Sz. Szkudelski, J. Magda, St. Ziółkiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej)
 17. Nowoczesne kształtowanie wyrobów metodą Spark Plasma Sintering w Instytucie Obróbki Plastycznej (D. Garbiec – Instytut Obróbki Plastycznej)
 18. Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów srebra (Sulej-Chojnacka, V. Leshchynsky, M. Ignatiev – Instytut Obróbki Plastycznej)
 19. Podgrzewanie laserowe w obróbce blach (T. Gądek, Ł. Nowacki – Instytut Obróbki Plastycznej)
 20. Projekt innowacyjnego docisku sprężystego dla przemysłu kolejowego (St. Stachowiak – Instytut Obróbki Plastycznej)
 21. Projekty Instytutu Obróbki Plastycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (M. Nawrocka, A. Samolczyk – Instytut Obróbki Plastycznej)
 22. Rozwój metalurgii proszków w aspekcie aplikacji przemysłowych (M. Janczak, T. Wiśniewski – Instytut Obróbki Plastycznej)
 23. Stale manganowo-aluminiowe dla przemysłu (G. Niewielski, E. Hadasik, I. Bednarczyk, D. Kuc, J. Pawlicki, A. Płachta – Politechnika Śląska)
 24. Struktura i własności wlewków ze stopów aluminium z dodatkiem wanadu do przeróbki plastycznej (M. Lech-Grega, W. Szymański, Z. Zamkotowicz, M. Bigaj, M. Gawlik – Instytut Metali Nieżelaznych)
 25. Symulacja numeryczna procesu spawania blach tytanowych typu TWB spawanych metodą TIG (P. Lacki –  Politechnika Częstochowska)
 26. Technologia kształtowania plastycznego złożonych wyrobów dla przemysłów: lotniczego, chemicznego i komunalnego ze stopu niklu i molibdenu Hastelloy C276 (J. Borowski, T. Gądek – Instytut Obróbki Plastycznej)
 27. Technologiczne problemy kształtowania wyrobów z blach tytanowych (J. Adamus – Politechnika Częstochowska)
 28. Tribologiczne badania materiałów stosowanych na implanty krążka międzykręgowego kręgosłupa (M. Gierzyńska-Dolna, M. Lijewski, T. Wiśniewski, J. Magda – Instytut Obróbki Plastycznej)
 29. Wpływ ustawienia endoprotezy stawu biodrowego na zużycie tribologiczne (T. Rybak – Instytut Obróbki Plastycznej)
 30. Wyciskanie i kucie stopów aluminium z dodatkiem wanadu (M. Lech-Grega, W. Szymański, B. Płonka, A. Kłyszewski, M. Bigaj, M. Gawlik – Instytut Metali Nieżelaznych)
 31. Wytwarzanie wyrobów o strukturze nanometrycznej oraz ocena ich właściwości (D. Andrzejewski – Instytut Obróbki Plastycznej)
 32. Zastosowanie smarów grafenopodobnych w narzędziach do obróbki plastycznej (J. Wendland, V. Leshchynsky, H. Wiśniewska-Weinert, M. Ignatiev – Instytut Obróbki Plastycznej)
 33. Zastosowanie tytanu i jego stopów w implantologii i inżynierii biomedycznej (M. Gierzyńska-Dolna, M. Lijewski – Instytut Obróbki Plastycznej)

Dyskusje i konsultacje kontynuowano podczas uroczystej kolacji.

Wtorek 8.05.2012 r.

830 – 1220   –   Sesja plenarna: „Nowoczesne rozwiązania w bioinżynierii”

Sesja związana była z międzynarodowym projektem NANOMINING pt. „Rozwój i zastosowanie nowych nanokompozytowych materiałów otrzymanych w recyklingu metali szlachetnych”, realizowanym w latach 2010-2013 przez międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez Instytut Obróbki Plastycznej, w ramach wspólnego konkursu Komisji Europejskiej i meksykańskiej organizacji CONACYT w 7. Programie Ramowym UE.

Głównymi celami projektu są:

 • opracowanie ekologicznej i ekonomicznej technologii uzyskiwania srebra z odpadów pokopalnianych,
 • opracowanie procesu syntezy biologicznej nanocząstek srebra wykorzystując rośliny meksykańskie, oraz ich wykorzystanie na powierzchni implantów,
 • opracowanie technologii otrzymywania nanokompozytów na bazie srebra do zastosowania w wytwarzaniu styków elektrycznych,
 • wytworzenie partii doświadczalnej implantów oraz nanokompozytów z wykorzystaniem nanocząstek srebra.

Części 1. sesji przewodniczyli:

 • prof. Volf Leshchynsky – Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań,
 • prof. Wolfram Scharff – IfU Diagnostic Systems GmbH – Lichtenau, Niemcy.

W części 1. sesji zostały wygłoszone następujące referaty:

 • CuVito – the development of novel nanostructured anti-microbial coatings – Alan Taylor – TWI Ltd. – Granta Park – Great Abington – Wielka Brytania,
 • Biopolymers containing silver nanoparticles – Carlos Alberto Martinez Perez – UACJ – Chihuahua, Meksyk,
 • Plasma sprayed hydroxyapatite coatings modified with silver nanoparticles- prof. Mikhail Ignatev – Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań,
 • Biocompatible surface layers with enhanced properties obtained through microplasma surface alloying – Andrzej Miklaszewski – Politechnika Poznańska,
 • Zaawansowane technologie w chirurgii kręgosłupa – Lechosław Ciupik – Lfc – Zielona Góra.

Części 2. sesji przewodniczyli:

 • prof. Monika Gierzyńska-Dolna – Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań,
 • prof. Leopold Jeziorski – Politechnika Częstochowska.

W części 2. sesji zaprezentowano następujące referaty:

 • Wybrane problemy implantacji – prof. Romuald Będziński – Politechnika Wrocławska,
 • Innowacyjne techniki generatywne w inżynierii biomedycznej – prof. Konstanty Skalski – Politechnika Warszawska,
 • Tribologiczne badania biomateriałów i implantów – prof. Monika Gierzyńska-Dolna – Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań,
 • Surface modification of the nanocrystalline Ti-based alloys – prof. Jarosław Jakubowicz – Politechnika Poznańska,
 • Komputerowo zintegrowane prognozowanie rozwoju inżynierii powierzchni materiałów – Anna Dobrzańska-Danikiewicz, Politechnika Śląska, Gliwice.

1500 – 1600 –   Sesja plenarna: „Innowacyjne technologie w obróbce plastycznej”

Sesji przewodniczył prof. Jerzy Pacyna – Akademia Górniczo-Hutnicza – Kraków.

Podczas sesji wygłoszone zostały następujące referaty:

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Zaawansowane technologie i nanomateriały – Anna Stańczyk – Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa,
 • Materials data for numerical simulation of massive metal forming – Grzegorz Korpala – Technical Univeristy Bergakademie Freiberg, Niemcy,
 • Hot Isothermal Forging Press – Georg Jarczyk – ALD Vacuum Technologies GmbH, Hanau, Niemcy,
 • Innowacyjna linia do gięcia belki czołowej wózka jezdnego wagonu kolejowego – Łukasz Jankowski – Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań.

1615 – 1700Sesja plenarna: „Kompleksowy system ekspertowy do optymalizacji trwałości narzędzi w procesach kucia”

Sesja związana była z projektem pt. „Kompleksowy system ekspertowy do optymalizacji trwałości narzędzi w procesach kucia”, realizowanym w priorytecie 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe. Głównym celem projektu jest identyfikacja zjawisk niszczących oraz zaproponowanie nowych modeli niszczenia narzędzi, ich weryfikacja w oparciu o badania eksperymentalne, a następnie ich implementacja do systemu prognozowania i optymalizacji trwałości narzędzi opartego na MES i zweryfikowanego na przemysłowych procesach kucia. Celem dodatkowym jest opracowanie optymalnych algorytmów projektowania narzędzi kształtujących w procesach kucia, pozwalających na znaczące zwiększenie ich trwałości. Projekt jest realizowany w latach 2010-2012 przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Politechnika Wrocławska (koordynator konsorcjum) oraz Instytut Obróbki Plastycznej.

Sesji przewodniczyli:

prof. Zbigniew Gronostajski – Politechnika Wrocławska,

prof. Eugeniusz Hadasik – Politechnika Śląska – Katowice.

Podczas sesji wygłoszone zostały następujące referaty:

 • Modelowanie zużycia narzędzi w procesie kucia zaczepu metodą TR – Sławomir Polak – Politechnika Wrocławska,
 • Computational simulation of ductile fracture – prof. Jindrich Petruska – BrnoUniversity of Technology, Czechy,
 • Metoda badania zużycia ciernego stali na narzędzia do pracy na gorąco – Szymon Szkudelski – Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań.

Na zakończenie drugiego dnia obrad odbyła się kolacja grillowa i biesiada przy muzyce, w plenerze.

W programie konferencji znalazło się także dla chętnych zwiedzanie Instytutu  Obróbki Plastycznej, podczas którego Instytutu goście zapoznali się z wyposażeniem i obejrzeli Zakład Badania Metali, Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Tribologii, także stanowiska badawcze, gniazda i linie badawczo-produkcyjne Instytutu oraz „Multimedialne Laboratorium Zarządzania i Udostępniania Informacji Instytutu Obróbki Plastycznej”.

W czasie dyskusji podczas sesji oraz spotkań towarzyszących konferencji uczestnicy kierowali pod adresem organizatorów słowa uznania za wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny oraz miłą atmosferę konferencji.

Materiały konferencyjne (pdf)