Komitet naukowy

Prof. Leopold Berkowski (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań)

Prof. Włodzimierz Bochniak (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ– Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań)

Prof. Henryk Dyja (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań) – Przewodniczący

Prof. Zbigniew Gronostajski (Politechnika Wrocławska, Wrocław)

Prof. Eugeniusz Hadasik (Politechnika Śląska, Katowice)

Prof. Alexander Laptev (Institute for Energy and Climate Research (IEK-1), Jülich, Niemcy)

Prof. Stanisław Legutko (Politechnika Poznańska, Poznań)

Prof. Andrzej Korbel (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ– Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań)

Prof. Małgorzata Lewandowska (Politechnika Warszawska, Warszawa)

Prof. Volf Leshchynsky (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ– Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań)

Prof. Michał Libera (Politechnika Poznańska, Poznań)

Prof. Roman Maev (University of Windsor, Windsor, Kanada)

Prof. Jindřich Petruška (Brno University of Technology, Brno, Czechy)

Prof. Stanislav Rusz (VSB – Technical University of Ostrava, Ostrawa, Czechy)

Prof. Tadeusz Telejko (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków)