Komitet naukowy

Prof. Leopold Berkowski – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Leszek Blacha – Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. Włodzimierz Bochniak – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Leszek A. Dobrzański – Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. Henryk Dyja – Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Prof. Monika Gierzyńska-Dolna – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Zbigniew Gronostajski – Politechnika Wrocławska, Wrocław

Prof. Franciszek Grosman – Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Eugeniusz Hadasik – Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Marek Hetmańczyk – Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Mikhail Ignatev – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Mieczysław Jurczyk – Politechnika Poznańska, Poznań

Prof. Jiří Kliber – VŠB – Technical University of Ostrava, Republika Czeska

Prof. Leszek Klimek – Politechnika Łódzka, Łódź

Prof. Andrzej Kocańda – Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Andrzej Korbel – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Alexander Laptev – Forschungszentrum Jülich GmbH, Institute for Energy and Climate Research, Jülich, Niemcy

Prof. Stanisław Legutko – Politechnika Poznańska, Poznań

Prof. Volf Leshchynsky – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Dariusz Leśniak – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Małgorzata Lewandowska – Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Wojciech Libura – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Jerzy Łabaj – Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Roman Maev – University of Windsor, Windsor, Ontario, Kanada

Prof. Bogusław Major – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

Prof. Jarosław Mizera – Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. Zbigniew Pater – Politechnika Lubelska, Lublin

Prof. Maciej Pietrzyk – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Maria Richert – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Stanislav Rusz – VŠB – Technical University of Ostrava, Republika Czeska

Prof. Wolfram Scharff – IfU Diagnostic Systems GmbH, Lichtenau, Niemcy

Prof. Stefan Szczepanik – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Wojciech Szkliniarz – Politechnika Śląska, Katowice

Prof. Zbigniew Śmieszek – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Prof. Michał Wieczorowski – Politechnika Poznańska, Poznań

Prof. Hanna Wiśniewska-Weinert – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Prof. Mykhaylo V. Zagirnyak – Kremenchuk State Polytechnical University,  Ukraina

Prof. Józef Zasadziński – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Paweł Zięba – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków,