Język konferencji

Referaty będą wygłaszane w języku polskim lub angielskim.