Formularz zgłoszeniowy

Ważne terminy:

– 31.05.2019 – zgłoszenie udziału z referatem/posterem

– 31.05.2019 – przesłanie streszczenia referatu/posteru w j. polskim i angielskim, każde o objętości 200–250 słów, do umieszczenia w materiałach konferencyjnych

– 15.08.2019 – zgłoszenie udziału bez referatu/posteru

– 15.08.2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej