Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Instytucja (wymagane)

Adres instytucji (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Numer faxu

Adres email (wymagane)

Rezerwacja noclegów (zaznacz odpowiednie):

Zgłoszenie posteru na sesję posterową
Tytuł w j. polskim

Tytuł w j. angielskim

Ważne terminy:
Zgłoszenie udziału z posterem – 31.05.2016 r.
Wraz ze zgłoszeniem udziału, do 31.05.2016 r. należy przesłać streszczenia posteru w j. polskim i angielskim, każde o objętości 200–250 słów, celem umieszczenia ich w materiałach konferencyjnych.
Organizator zapewnia stojaki o wymiarze 90x110 cm oraz miejsce dla ekspozycji rollupów.
Zgłoszenie udziału bez posteru – 10.09.2016 r.
Uiszczenie opłaty konferencyjnej – 10.09.2016 r.

KONTECH 2016 Karta zgłoszenia (pdf)