Scientific Comitee

Prof. Leopold Berkowski (The ŁUKASIEWICZ Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)

Prof. Włodzimierz Bochniak (The ŁUKASIEWICZ Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)

Prof. Henryk Dyja (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań) – Chairman

Prof. Zbigniew Gronostajski (Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland)

Prof. Eugeniusz Hadasik (Silesian University of Technology, Katowice, Poland)

Prof. Alexander Laptev (Institute for Energy and Climate Research (IEK-1), Jülich, Germany)

Prof. Stanisław Legutko (Poznań University of Technology, Poznań, Poland)

Prof. Andrzej Korbel (The ŁUKASIEWICZ Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)

Prof. Małgorzata Lewandowska (Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland)

Prof. Volf Leshchynsky (The ŁUKASIEWICZ Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)

Prof. Michał Libera (Poznań University of Technology, Poznań, Poland)

Prof. Roman Maev (University of Windsor, Windsor, Canada)

Prof. Jindřich Petruška (Brno University of Technology, Brno, Czechia)

Prof. Stanislav Rusz (VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava, Czechia)

Prof. Tadeusz Telejko (AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland)