Detailed Programme

Submitted papers:

WEDNESDAY, 18.09.2019

12.00–14.00Registarion of Participants
13.30–15.00Lunch / coffee
15.00–17.00Plenary session I
Session chairmen:
Prof. Sergey Lezhnev, Rudny Industrial Institute, Rudny, Kazachstan
Prof. Magdalena Barbara Jabłońska, Politechnika Śląska
15.00–15.20New technologies to obtain materials with ultrafine-grained structure by Severe Plastic Deformation
Dr Evgeniy Panin, Karaganda State Industrial, University, Temyrtau, Kazachstan
15.20–15.40Wpływ procesu powtarzalnej obróbki plastycznej na własności mechaniczne stopu AlMg3
Prof. Stanislav Rusz, VŠB Technical University of Ostrava, Ostrawa, Czechy
15.40–16.00Ductile failure of metals under isothermal multiaxial stress states
Prof. Jindřich Petruška, Brno University of Technology, Brno, Czechy
16.00–16.20Development of a microprocessor control system of a new radial-shift mill for pressing bars and wires from metals and alloys
Prof. S. A. Mashekov , Satbayev Kazakh National, Technical University, Almaty, Kazachstan
16.20–16.40Construction of a new radial shear mill by the simulation modeling
Dr Elmira Tussupkalieva, Satbayev Kazakh National Technical University, Almaty, Kazachstan
16.40–17.00The use of optical methods for surface topography inspection
Prof. Maxence Bigerelle, Université Polytechnique des Hauts-de-France, Valenciennes, Francja
17.00–18.30Poster session / coffee break
Konkurs na najciekawszy plakat
19.00– 24.00Barbecue dinner

THURSDAY, 19.09.2019

10.00–12.00Plenary session II
Session chairmen:
Prof. Stanislav Rusz, VŠB Technical University of Ostrava, Czechy
Dr inż. Dariusz Garbiec, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
10.00–10.20Dual Flow Cold Spray Prospects and Application
Prof. Roman Maev, University of Windsor, Windsor, Ontario, Kanada
10.20–10.40Problems and solutions at upscaling of Field Assisted Sintering Technique
Prof. Alexander Laptev, Forschungszentrum Jülich GmbH, Institute for Energy and Climate Research, Jülich, Niemcy
10.40–11.00Strukturalne aspekty odkształcenia plastycznego materiałów w procesach SPD
Prof. Magdalena Barbara Jabłońska, Politechnika Śląska, Katowice
11.00–11.20Porównanie wytrzymałości słupków B wykonanych ze stopu aluminium 7075 i ze stali Mn22B5
Prof. Zbigniew Gronostajski, Politechnika Wrocławska, Wrocław
11.20–11.40Odkształcanie w procesie ciągłego wyciskania na kole (CRE) stopu magnezu AZ31
Dr inż. Wojciech Szymański, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich, Skawina
11.40–12.00Technologia wytwarzania drobnoziarnistych stali bainitycznych o wysokiej wytrzymałości i udarności Charpy-V w niskich temperaturach
Prof. Roman Kuziak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice
12.00–12.30Coffee break
12.30–13.50Plenary session III
Session chairmen:
Prof. Roman Kuziak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice
Prof. Henryk Dyja, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
12.30–12.50Efektywny moduł Younga blach perforowanych z prostym układem otworów cylindrycznych
Dr inż. Łukasz Kuczek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
12.50–13.10Processing and properties of ultrafine grained plates
Prof. Małgorzata Lewandowska, Politechnika Warszawska, Warszawa
13.10–13.30Własności wytrzymałościowe i struktura stopu CuCrZr poddanego niskotemperaturowemu wyciskaniu metodą KOBO i obróbce cieplnej
Dr inż. Paweł Ostachowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
13.30–13.50Niskotemperaturowy proces wyciskania metodą KOBO trudnoodkształcalnych stopów lekkich w postaci frakcji rozdrobnionych i litych
Prof. Włodzimierz Bochniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
14.00–15.30Lunch / coffee
16.00–18.30Jubilee Session
Session chairmen:
Prof. Zbigniew Gronostajski, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Prof. Eugeniusz Hadasik, Politechnika Śląska, Katowice
16.00–16.30W kierunku Przemysłu 4.0
Krzysztof Zaręba, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa
16.30–16.50Metrological approach to Industry 4.0
Prof. Christopher A. Brown, Worcester Polytechnic Institute, Worcester, USA
16.50–17.10Właściwości mechaniczne i biologiczne powłok HA/CuNp otrzymywanych metodą próżniowego natryskiwania
Dr inż. Joanna Sulej-Chojnacka, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
17.10–17.30Kształtowanie aluminiowych łączników do zastosowań w budowie nadwozi pojazdów specjalnych
Mgr inż. Szymon Szkudelski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
17.30–18.30Podsumowanie / gratulacje
Dr inż. Stanisław Ziółkiewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
19.30–24.00Solemn dinner with attractions

FRIDAY, 20.09.2019

10.00–12.00Plenary session IV
Session chairmen:
Prof. Włodzimierz Bochniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej
Prof. Leopold Berkowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej
10.00–10.20Materiały kompozytowe na bazie tytanu wytwarzane metodą SPS o wysokiej twardości i odporności na zużycie
Dr inż. Dariusz Garbiec, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
10.20–10.40Kształtowanie cienkościennych profili o zmiennym przekroju z zastosowaniem podgrzewania laserem diodowym
Dr inż. Tomasz Gądek, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
10.40–11.00Aerosol Cold Spray Mechanisms and Development of Future Applications
Prof. V. Leshchynsky, University of Windsor, Windsor, Ontario, Kanada
11.00–11.20Zastosowanie metody druku do wspomagania projektowania kucia matrycowego i planowania zabiegu rekonstrukcji żuchwy
Prof. Stefan Szczepanik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
11.20–12.00Summary
Dr inż. Stanisław Ziółkiewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
12.00–14.00Lunch / coffee

POSTER SESSION

1. Analiza numeryczna parametrów wyciskania kształtowników ze stopu aluminium serii 6XXX
Teresa Bajor1), Marcin Kwapisz1), Marlena Krakowiak1), Anna Kawałek1), Henryk Jurczak2)
1)Politechnika Częstochowska, 2)Albatros Aluminium Sp. z o.o.

2. Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi
Michał Chruściński, Szymon Szkudelski, Jacek Borowski, Daniel Andrzejewski
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

3. Experimental and numerical investigations of metal plastic flow with influence of a die roughness
Krzysztof Mogielnicki, Politechnika Białostocka

4. Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii
Volf Leshchynsky, Joanna Sulej-Chojnacka, Jacek Borowski
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

5. Kształtowanie łączników do wyciskanych paneli montażowych stosowanych w zabudowie pojazdów specjalnych
Jacek Borowski1), Szymon Szkudelski1), Daniel Andrzejewski1), Witold Połeć1), Henryk Dyja1), Maciej Radaszewski2)
1)Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, 2)Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

6. Kształtowanie właściwości użytkowych łuków rurowych ze stali P92 wytwarzanych w procesie gięcia z lokalnym nagrzewaniem indukcyjnym
Marek Cieśla, Politechnika Śląska

7. Nanocząstki cementytu i ich wpływ na własności stali C45
Jerzy Stodolny, REMIX S.A.

8. Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego
Henryk Jurczak1), Tomasz Gądek2), Łukasz Nowacki2)
1)Albatros Aluminium Sp. z o.o., 2)Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

9. Spark plasma sintered cemented carbide tools – production and properties
Piotr Siwak1), Dariusz Garbiec2)
1)Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, 2)Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

10. Study of technology for ultrafine-grained materials for usage as materials in nuclear power
Sergey Lezhnev, Rudny Industrial Institute, Kazachstan

11. Unikatowy pierścień stalowy specjalnego przeznaczenia o regulowanych właściwościach eksploatacyjnych
Aleksandra Krawczyk1), Tomasz Gądek2), Tadeusz Drenger2)
1)Huta Bankowa Sp. z o.o., 2)Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

12. Wpływ stopnia przerobu plastycznego na strukturę i właściwości mechaniczne stali konstrukcyjnych
Eugeniusz Hadasik, Politechnika Śląska

13. Wpływ warunków odkształcenia na własności reologiczne stopu Al serii 6XXX
Anna Kawałek1), Teresa Bajor1), Sylwester Sawicki1), Jacek Borowski2)
1)Politechnika Częstochowska, 2)Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

14. Wpływ złomu obiegowego stopów magnezu na strukturę i własności profili wyciskanych ze stopu AZ61
Krzysztof Remsak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie

15. Wyciskanie metodą CRE drutów ze stopu AlSi7 o średnicy 2 mm
Wojciech Szymański, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich

16. Wykorzystanie modułowych systemów podawania i mieszania materiałów proszkowych na przykładzie linii technologicznej do wytwarzania katod w bateriach termicznych wraz z systemem eksperckim doboru modułów i parametrów pracy
Marcin Lijewski, Stanisław Ziółkiewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

17. Wytwarzanie i własności nanoziarnistych wyrobów z tytanu (Grade 2)
Marek Łagoda1), Włodzimierz Bochniak2), Andrzej Korbel2), Paweł Ostachowski3)
1)Huta Bankowa Sp. z o.o., 2)Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, 3)Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

18. Zautomatyzowane stanowisko do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych
Maria Gąsiorkiewicz, Marcin Bączek, Szymon Szkudelski, Włodzimierz Woźniak, Stanisław Ziółkiewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej