Detailed Programme

Submitted papers:

WEDNESDAY, 18.09.2019

12.00–15.30Rejestracja Uczestników / Registration of Participants
13.30–15.30Obiad, kawa / Lunch, coffee
15.30–17.30Sesja plenarna I / Plenary session I
(sala konferencyjna Lech Poznań / Lech Poznań conference room)
Przewodniczą / Session chairmen:
Prof. Sergey Lezhnev, Rudny Industrial Institute, Rudny, Kazachstan
Prof. Stefan Szczepanik, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland)
15.30–15.50Nowe metody uzyskiwania struktur ultradrobnych poprzez duże odkształcenia plastyczne (SPD)
New technologies to obtain materials with ultrafine-grained structure by Severe Plastic Deformation
Dr Evgeniy Panin, Karaganda State Industrial University, Temirtau, Kazakstan
15.50–16.10Właściwości mechaniczne i biologiczne powłok HA/CuNp otrzymywanych metodą próżniowego natryskiwania
Mechanical and biological properties of HA/CuNp coatings obtained by the method of vacuum spraying
Dr inż. Joanna Sulej-Chojnacka, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)
Dr Ahmed Elseddawy, University of Windsor, Windsor, Canada
16.10–16.30Przełom ciągliwy metali w stanach wieloosiowych naprężeń izotermicznych
Ductile failure of metals under isothermal multiaxial stress states
Prof. Jindřich Petruška, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic
16.30–16.50Mechanizmy rozpylania aerozolu na zimno i rozwój przyszłych zastosowań
Aerosol cold spray mechanisms and development of future applications
Prof. Volf Leshchynsky, University of Windsor, Windsor, Canada
16.50–17.10Budowa nowej walcarki typu radial shear poprzez symulacyjne modelowanie
Construction of a new radial shear mill by the simulation modeling
Dr Elmira Tussupkaliyeva, Satbayev Kazakh National Technical University, Almaty, Kazakstan
17.10–17.30Problemy i rozwiązania w zakresie skalowania technologii spiekania wspomaganego polem elektrycznym
Problems and solutions at upscaling of Field Assisted Sintering Technique
Prof. Alexander Laptev, Forschungszentrum Jülich GmbH, Institute of Energy and Climate Research, Jülich, Germany
17.30–18.30Sesja plakatowa (przerwa kawowa) / Poster session ( c offee break)
(sala konferencyjna Manchester United / Manchester United conference room) Konkurs na najciekawszy plakat / Contest for the most interesting poster
19.00– 24.00Kolacja grillowa / Barbecue dinner (altana grillowa / barbecue house)

THURSDAY, 19.09.2019

10.00–12.00Sesja plenarna II / Plenary session II
(sala konferencyjna Lech Poznań / Lech Poznań conference room)
Przewodniczą / Session chairmen:
Prof. Stanislav Rusz, VŠB Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
Dr inż. Dariusz Garbiec, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)
10.00–10.20Wpływ procesu powtarzalnej obróbki plastycznej na własności mechaniczne stopu AlMg3
Influence of Severe Plastic Deformation process on mechanical properties AlMg3 alloy
Prof. Stanislav Rusz, VŠB Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
10.20–10.40Zastosowanie metod optycznych do kontroli topografii powierzchni
The use of optical methods for surface topography inspection
Prof. Maxence Bigerelle, Université Polytechnique des Hauts-de-France, Valenciennes, France
10.40–11.00Strukturalne aspekty odkształcenia plastycznego materiałów w procesach SPD
Microstructural evolution and mechanical properties of ultra-low carbon steel after SPD process
Prof. Magdalena Barbara Jabłońska, Politechnika Śląska, Katowice, Poland (Silesian University of Technology, Katowice, Poland)
11.00–11.20Porównanie wytrzymałości słupków B wykonanych ze stopu aluminium 7075 i ze stali Mn22B5
Comparison of strength of B-pillars made of 7075 aluminum alloy and Mn22B5 steel
Prof. Zbigniew Gronostajski, Politechnika Wrocławska, Wrocław (Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland)
11.20–11.40Odkształcanie w procesie ciągłego wyciskania na kole (CRE) stopu magnezu AZ31
Deformation in the Continuous Rotary Extrusion process magnesium alloy AZ31
Dr inż. Wojciech Szymański, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich, Skawina (Łukasiewicz Research Network – Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice, Light Metals Division, Skawina, Poland)
11.40–12.00Technologia wytwarzania drobnoziarnistych stali bainitycznych o wysokiej wytrzymałości i udarności Charpy-V w niskich temperaturach
Production technology of low carbon bainitic steel with improved Charpy-V toughness fracture
Mgr inż. Radosław Rozmus, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice (Łukasiewicz Research Network – Institute for Ferrous Metallurgy, Gliwice, Poland)
12.00–12.30Przerwa kawowa / Coffee break
12.30–13.50Sesja plenarna III / Plenary session III
(sala konferencyjna Lech Poznań / Lech Poznań conference room)
Przewodniczą / Session chairmen:
Prof. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska, Poznań (Poznań University of Technology, Poznań, Poland)
Prof. Henryk Dyja, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)
12.30–12.50Zastosowanie metody druku do wspomagania projektowania kucia matrycowego i planowania zabiegu rekonstrukcji żuchwy
Additive manufacturing assisting the design of closed – die forgings and planning and performing the reconstruction of the mandible
Prof. Stefan Szczepanik, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland)
12.50–13.10Wytwarzanie i właściwości płytek o strukturze ultradrobnoziarnistej
Processing and properties of ultrafine grained plates
Prof. Małgorzata Lewandowska, Politechnika Warszawska, Warszawa (Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland)
13.10–13.30Własności wytrzymałościowe i struktura stopu CuCrZr poddanego niskotemperaturowemu wyciskaniu metodą KOBO i obróbce cieplnej
Strength properties and structure of CuCrZr alloy subjected to low-temperature KOBO extrusion and heat treatment
Dr inż. Paweł Ostachowski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland)
13.30–13.50Niskotemperaturowy proces wyciskania metodą KOBO trudnoodkształcalnych stopów lekkich w postaci frakcji rozdrobnionych i litych
Low-temperature KOBO extrusion of hardly-deformable light alloys in the form of fine fractions and bulk objects
Prof. Włodzimierz Bochniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)
14.00–15.30Obiad, kawa / Lunch, coffee
16.00–18.30Sesja Jubileuszowa / Jubilee Session
(sala konferencyjna Lech Poznań / Lech Poznań conference room)
Przewodniczą / Session chairmen:
Prof. Zbigniew Gronostajski, Politechnika Wrocławska, Wrocław (Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland)
Prof. Eugeniusz Hadasik, Politechnika Śląska, Katowice (Silesian University of Technology, Katowice, Poland)
16.00–16.30Transformacja cyfrowa w kierunku „Przemysłu 4.0”
Digital transformation into “Industry 4.0”
Krzysztof Zaręba, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa (Ministry of Entrepreneurship and Technology, Warsaw, Poland)
16.30–16.50Metrologiczne podejście do Przemysłu 4.0
Metrological approach to Industry 4.0
Prof. Christopher A. Brown, Worcester Polytechnic Institute, Worcester, USA
16.50–17.10Kształtowanie aluminiowych łączników do zastosowań w budowie nadwozi pojazdów specjalnych
Forming aluminium connectors for the construction of special vehicle bodies
Mgr inż. Szymon Szkudelski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)
17.10–18.3070 lat ŁUKASIEWICZA – Instytutu Obróbki Plastycznej (podziękowania i gratulacje)
70 years of ŁUKASIEWICZ – Metal Forming Institute (thanks and congratulations)
Dr inż. Stanisław Ziółkiewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)
19.30–24.00Uroczysta kolacja / Solemn dinner
(sala bankietowa Champions League / Champions League banquet hall)

FRIDAY, 20.09.2019

10.00–11.20Sesja plenarna IV / Plenary session IV
(sala konferencyjna Lech Poznań / Lech Poznań conference room)
Przewodniczą / Session chairmen:
Prof. Włodzimierz Bochniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej (Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)
Dr inż. Piotr Siwak, Usługi Ślusarskie, Sieroszewice (Usługi Ślusarskie, Sieroszewice (Usługi Ślusarskie, Sieroszewice, Poland)
10.00–10.20Perspektywy i zastosowanie metody Dual Flow Cold Spray
Dual Flow Cold Spray prospects and application
Prof. Roman Maev, University of Windsor, Windsor, Canada
10.20–10.40Materiały kompozytowe na bazie tytanu o wysokiej twardości i odporności na zużycie wytwarzane metodą SPS
Composite materials based on titanium with high hardness and wear resistance produced by SPS
Dr inż. Dariusz Garbiec, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)
10.40–11.00Kształtowanie cienkościennych profili o zmiennym przekroju z zastosowaniem podgrzewania laserem diodowym
Forming of thin walled profiles with variable cross section with the application of diode laser heating
Mgr inż. Marcin Majewski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, Poznań, Poland)
11.00–11.20Opracowanie mikroprocesorowego układu sterowania nową walcarką typu radial-shift do wytłaczania prętów i drutów z metali i stopów
Development of a microprocessor control system of a new radial-shift mill for pressing bars and wires from metals and alloys
Prof. S. A. Mashekov , Satbayev Kazakh National Technical University, Almaty, Kazakstan
12.00–13.30Obiad, kawa / Lunch, coffee

POSTER SESSION

1. T. Bajor, M. Kwapisz, M. Krakowiak, A. Kawałek, H. Jurczak Analiza numeryczna parametrów wyciskania kształtowników ze stopu aluminium serii 6XXX Numerical analysis of the extrusion parameters of the process in profiles extruded from 6XXX-series aluminium alloys
2. S. Lezhnev Badanie technologii materiałów ultradrobogatych do wykorzystania jako materiały w energetyce jądrowej Study of technology for ultrane-grained materials for usage as materials in nuclear power
3. J. Borowski, M. Chruściński, S. Szkudelski, D. Andrzejewski Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi Flashless forging of lead-free copper-base drinking-water fittings
4. J. Sulej-Chojnacka, V. Leshchynsky, J. Borowski Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii Comprehensive development and preparation for the implementation of innovative implant solutions in the treatment of animals, surgical instruments for their implantology and biodegradable surgical thread for veterinary medicine
5. J. Borowski, S. Szkudelski, D. Andrzejewski, W. Połeć, H. Dyja, M. Radaszewski Kształtowanie łączników do wyciskanych paneli montażowych stosowanych w zabudowie pojazdów specjalnych Forming connectors for extruded mounting panels used in special vehicles construction
6. J. Stodolny Nanocząstki cementytu i ich wpływ na własności stali C45 Fe3C nanoparticles and their effect on C45 steel properties
7. T. Gądek, Ł. Nowacki, H. Jurczak Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego Elaboration of the technology of manufacturing the supporting structure beam for goods vehicles and railway transport
8. P. Siwak, D. Garbiec Spiekane iskrowo-plazmowo węgliki spiekane WC-5Co – wytwarzanie i właściwości Spark plasma sintered WC-5Co cemented carbides – production and properties

9. A. Krawczyk, S. Polak, J. Borowski, T. Gądek, T. Drenger, M. Majewski Unikatowy pierścień stalowy specjalnego przeznaczenia o regulowanych właściwościach eksploatacyjnych The unique special purpose steel ring with adjustable operating properties
10. P. Figiel, A. Biedunkiewicz, W. Biedunkiewicz, D. Garbiec Wpływ molibdenu i węgla na właściwości kompozytów (Ti,Mo)C/Ti otrzymywanych metodą plazmowego spiekania iskrowego (SPS) Influence of molybdenum and carbon content on the properties of (Ti,Mo)C/Ti composites obtained by spark plasma sintering (SPS)
11. E. Hadasik Wpływ stopnia przerobu plastycznego na strukturę i właściwości mechaniczne stali konstrukcyjnych Structure and mechanical properties of rolled bars from steel
12. A. Kawałek, T. Bajor, S. Sawicki, J. Borowski Wpływ warunków odkształcenia na własności reologiczne stopu Al serii 6XXX The effect of deformation conditions on the rheological properties of the 6XXX series Al alloy
13. K. Remsak Wpływ złomu obiegowego stopów magnezu na strukturę i własności profili wyciskanych ze stopu AZ61 Influence of magnesium scrap on AZ61 alloy extrusions

14. W. Szymański Wyciskanie metodą CRE drutów ze stopu AlSi7 o średnicy 2 mm CRE extrusion of AlSi7 alloy wires with a diameter of 2 mm
15. M. Lijewski, S. Ziółkiewicz Wykorzystanie modułowych systemów podawania i mieszania materiałów proszkowych na przykładzie linii technologicznej do wytwarzania katod w bateriach termicznych wraz z systemem eksperckim doboru modułów i parametrów pracy The use of modular systems for feeding and mixing powder materials on the example of a technological line for the production of cathodes in thermal batteries together with an expert system for the selection of modules and work parameters
16. M. Łagoda, W. Bochniak, A. Korbel, P. Ostachowski Wytwarzanie i własności nanoziarnistych wyrobów z tytanu (Grade 2) Production and properties of nano-grain titanium products (Grade 2)
17. M. Gąsiorkiewicz, M. Bączek, S. Szkudelski, W. Woźniak, S. Ziółkiewicz Zautomatyzowane stanowisko do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych Automated device for automated straightening of slim hollow products