O konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTECH pt. ADVANCED FORMING TECHNOLOGIES AND NANOSTRUCTURED MATERIALS jest kontynuacją organizowanej przez Instytut Obróbki Plastycznej w latach 1973-2010 cyklicznej konferencji KONTECH pt. „Konstrukcja i Technologia Wytłoczek i Wyprasek”.

Pierwsza konferencja pt. „Konstrukcja i Technologia Wytłoczek i Wyprasek” zorganizowana została w dniach 25-26 maja 1973 r. z okazji Roku Nauki Polskiej. Jej nazwa odpowiadała problematyce obejmującej zagadnienia procesów obróbki plastycznej na zimno, w szczególności kształtowania blach i obróbki objętościowej, z włączeniem zagadnień towarzyszących – konstrukcji narzędzi, doboru maszyn, jakości wykonania, mechanizacji procesów i smarowania. Rozwój nauki i gospodarki spowodował, że w okresie prawie 40 lat, zmienił się zarówno charakter konferencji, jak i jej zakres tematyczny. Pierwsza konferencja pod zmienionym tytułem odbyła się w dniach 6-9 maja 2012 r.

Dzisiaj konferencja jest ważnym wydarzeniem o charakterze i znaczeniu międzynarodowym, a jej problematyka obejmuje zagadnienia inżynierii materiałowej w pozahutniczej obróbce plastycznej, w tym: obróbkę objętościową, obróbkę blach, technologie kształtowania części z materiałów proszkowych, nanotechnologie i nanomateriały inżynierskie, biotechnologie i biomateriały, zagadnienia dotyczące maszyn i narzędzi oraz tarcia i smarowania.

Celem konferencji jest stworzenie platformy bezpośredniego spotkania specjalistów – przedstawicieli przemysłu i nauki stosowanej oraz wymiany ich wiedzy i doświadczeń, a także promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozahutniczej obróbki plastycznej, inżynierii materiałowej i dziedzin związanych.

XX Międzynarodowa  Konferencja Naukowo-Techniczna KONTECH pt. ADVANCED FORMING TECHNOLOGIES AND NANOSTRUCTURED MATERIALS miała szczególnie uroczysty charakter, gdyż organizowana była w ramach obchodów jubileuszu 65-lecia Instytutu Obróbki Plastycznej.