Informacje ogólne

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTECH pt. ADVANCED FORMING TECHNOLOGIES AND NANOSTRUCTURED MATERIALS jest kontynuacją organizowanej przez Instytut Obróbki Plastycznej w latach 1973–2010 cyklicznej konferencji KONTECH pt. „Konstrukcja i Technologia Wytłoczek i Wyprasek”.

Pierwsza konferencja pt. „Konstrukcja i Technologia Wytłoczek i Wyprasek” zorganizowana została w dniach 25–26 maja 1973 r. z okazji Roku Nauki Polskiej. Jej nazwa odpowiadała problematyce obejmującej zagadnienia procesów obróbki plastycznej na zimno, w szczególności kształtowania blach i obróbki objętościowej, z włączeniem zagadnień towarzyszących – konstrukcji narzędzi, doboru maszyn, jakości wykonania, mechanizacji procesów i smarowania. Rozwój nauki i gospodarki spowodował, że w okresie prawie 40 lat zmienił się zarówno charakter konferencji, jak i jej zakres tematyczny. Pierwsza konferencja pod zmienionym tytułem odbyła się w dniach 6–9 maja 2012 r.

W programie konferencji KONTECH 2019 przewidziano sesje plenarne, sesję posterową oraz sesję związaną z Jubileuszem 70-lecia Instytutu Obróbki Plastycznej.

Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej w obróbce plastycznej, w tym: obróbkę objętościową, obróbkę blach, technologie kształtowania części z materiałów proszkowych, nanotechnologie i nanomateriały inżynierskie, zagadnienia dotyczące maszyn i narzędzi, tarcia i smarowania, symulacje i modelowanie procesów, przyrządów i narzędzi oraz biotechnologie i biomateriały.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń przedstawicieli przemysłu i nauki stosowanej w zakresie problematyki konferencji oraz promocja innowacyjnych rozwiązań, aplikowanych do gospodarki.

Referaty będą wygłaszane w języku polskim lub angielskim.